https://spe.edu.pl/

instytucje kulturyKultura to coś co odróżnia nas nie tylko od szympansów, ale też od innych narodów. Każdy naród posiada swoją unikalną kulturę, której ochrona powinna być jednym z głównych tematów dyskusji publicznej. Czy wyobrażamy sobie swoją tożsamość narodową bez kultury? Kim bylibyśmy bez polskiej kultury? Co odróżniałoby nas od innych. Łatwo się zorientować, że gdyby nie kultura to może tylko język odróżniałby nas Polaków od innych nacji. By naszą kulturę chronić powołano liczne instytucje kultury. Do takich instytucji należą obiekty takie jak: muzea, archiwa, filharmonie, teatry, biblioteki, domy kultury, liczne stowarzyszenia filmowe, teatralne oraz inne organizacje kulturalne. Te instytucje kultury podejmują wiele działań promujących polską kulturę wśród ludzi. Szczególną grupą docelową dla tych instytucji są młodzi ludzie, gdyż najłatwiej ich ukształtować. Dzięki wizytą w instytucjach kultury mogą przesiąknąć polską kulturą, co wychowa ich w duchu polskości.

Nazwa: Instytut Badań nad Demokracją Sp. z o.o

Adres: Al. Jerozolimskie 151 lok. 2222 02-326 Warszawa

Adres www: https://spe.edu.pl/